Szanowni Państwo,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego dostawy i wdrożenia Elektrodrążarki Drutowej sterowanej numerycznie CNC na podstawie ofert, które wpłynęły do dnia 05.01.2021r. Informujemy, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmy SODITRONIK Leszek Kowalski Warszawa.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria wyboru zawarte w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23968?sekcja=oferty
Wartość oferty: 693142,39 PLN
Zakup Elektrodrążarki Drutowej EDM CNC jest częścią realizacji Unijnego Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”.

DOTACJE POWRÓT