Szanowni Państwo,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego dostawy i wdrożenia Prasy Krawędziowej sterowanej numerycznie CNC na podstawie oferty, która wpłynęła do dnia 11.05.2020r. chcieliśmy poinformować, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmy TRUMPF Polska Sp. Kom. ul. Połczyńska 111, 01-303 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria wyboru zawarte w zapytaniu ofertowym umieszczonym na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244070
Ponadto wybrany dostawca jako jedyny podmiot złożył ofertę w postępowaniu. Wartość oferty: 781050,00PLN
Zakup prasy krawędziowej CNC jest częścią realizacji Unijnego Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”

DOTACJE POWRÓT