Szanowni Państwo,
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru dostawcy kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej 40kW na podstawie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2018, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę DARSUN SOLAR Dariusz Bednarski, Kalinowice 227s, 22-400 Zamość.

DOTACJE POWRÓT