15.11.2018 - 26.11.2018
Szanowni Państwo,
w ramach realizacji zadania Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”,
Szanowni Państwo W wyniku rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego dostawy i wdrożenia wieczystej licencji specjalistycznego oprogramowania typu CAM na podstawie ofert, które wpłynęły do dnia 26.11.2018r. chcieliśmy poinformować, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmy PREMIUM SOLUTION Polska Sp. z o.o., Sp.K, ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa. Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149473.

12.03.2018 - 20.03.2018
Szanowni Państwo,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru tokarki CNC na podstawie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 12.03 2018 informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę NTM Sp. z o.o., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
Pod adresem poniżej znajdują się szczegóły postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095651 Pod Linkiem poniżej krótka prezentacja maszyny: https://www.youtube.com/watch?v=HZyk0Fn-w0A.

DOTACJE POWRÓT