22.12.2020 - 05.01.2021
W ramach realizacji Unijnego Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”, chcieliśmy zaprosić wszystkie zainteresowane firmy, dostawą i wdrożeniem ELEKTRODRĄŻARKI DRUTOWEJ sterowanej numerycznie CNC.
Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23968
zawierającym wytyczne oraz załączniki do pobrania mające na celu wyłonienie dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup, dostawę oraz wdrożenie ELEKTRODRĄŻARKI DRUTOWEJ sterowanej numerycznie CNC. Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do składania ofert.

POWRÓT