30.04.2020 - 11.05.2020
Szanowni Państwo w ramach realizacji Unijnego Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”, chcieliśmy zaprosić wszystkie zainteresowane firmy, dostawą i wdrożeniem Prasy Krawędziowej sterowanej numerycznie CNC.
Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244070
zawierającym wytyczne oraz załączniki do pobrania mające na celu wyłonienie dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup, dostawę oraz wdrożenie Prasy Krawędziowej. Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do składania ofert.

POWRÓT