W związku ze stałym rozwojem firmy i realizacją projektu unijnego, na stronie internetowej baza konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122235 zamieściliśmy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i uruchomienia nowej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z układem do zarządzania energią, umożliwiającej produkcję energii elektrycznej. Potencjalnych oferentów zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

POWRÓT