W związku ze stałym rozwojem firmy i realizacją projektu unijnego, na stronie internetowej baza konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095651 zamieściliśmy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Centrum tokarskiego CNC serwokonwencjonalnego z oprogramowaniem SIEMENS 828D Potencjalnych oferentów zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

WYNIK POWRÓT